Privacybeleid

4-5-2018

Algemeen

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring laten we u onder andere weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de diensten van Inserve. Door gebruik te maken van deze website en onze diensten geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen.

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunnen er persoonsgegevens worden verwerkt. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om aan de overeenkomst te voldoen. De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is dan ook dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Inserve of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar wij maken u erop attent dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking van persoonsgegevens weigert.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • ter uitvoering van een overeenkomst;
  • om met u in contact te kunnen treden;
  • toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op grond van uw expliciete, voorafgaande toestemming[1];
  • de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Duur van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, wat samen kan hangen met de aard van onze relatie tot u.

Uw rechten als betrokkene

De privacywetgeving geeft u een aantal rechten. Wij informeren u daar graag over. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het op deze website weergegeven e-mailadres of via het contactformulier.

Recht van toegang en inzage:
U heeft het recht om op ieder moment gratis inzage te vragen van uw persoonsgegevens, en van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U heeft steeds het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Wel is het belangrijk daarbij te beseffen dat bij een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, bepaalde diensten en/of producten niet meer geleverd kunnen worden.

Recht van bezwaar:
De privacywetgeving biedt u het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; u hoeft daarvoor geen redenen aan te geven.

Recht van gegevensoverdracht:
U heeft het recht om Uw Persoonsgegevens in gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van uw toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Recht om klacht in te dienen:
Wanneer u een klacht heeft over privacyschending, dan horen wij dat graag van u. Wij proberen dan zo snel en zo goed mogelijk met u tot een oplossing te komen. Neemt u bij ontevredenheid dan ook telefonisch of schriftelijk contact op. U heeft daarnaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Gegevens delen met anderen?

Uw persoonsgegevens wordt niet met derden gedeeld zonder uw instemming. Mocht dat toch nodig of wenselijk zijn, dan zullen wij u om toestemming vragen voor doorzenden van uw gegevens aan andere bedrijven of instanties. Bij het doorgeven van uw gegevens aan derden zullen wij er alles aan doen om een gelijkwaardig beschermingsniveau te waarborgen, bijvoorbeeld door onze contractpartners geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen in lijn met de inhoud van deze privacyverklaring.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens zonder uw toestemming moeten vrijgeven, bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving. Inserve zal in redelijkheid proberen u van tevoren daarover te informeren.

Het intern verwerken van uw gegevens gebeurt door werknemers die door ons verplicht zijn tot geheimhouding en vertrouwelijkheid.

Aansprakelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, zodanig dat deze maatregelen redelijk zijn in relatie tot het risico op verlies of vervalsing van persoonsgegevens. Mocht er toch een situatie ontstaan waarin uw gegevens op niet toegestane wijze of door onbevoegden, worden verwerkt, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk, zodat wij maatregelen kunnen nemen en schade kunnen beperken.

In geen geval kan Inserve aansprakelijk worden geacht voor schade (direct noch indirect) die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient altijd de veiligheidsvoorschriften ter bescherming van uw eigen apparatuur en internetverbinding na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login te voorkomen. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw computer, IP-adres en identificatiegegevens, en daarbij ook voor de vertrouwelijkheid daarvan.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op de diensten van Inserve. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen en bij vragen over uw privacy kunt u altijd contact met ons opnemen.

DISCLAIMER

Via onze website wordt informatie verstrekt over ons bedrijf of over inhoudelijke onderwerpen of onze diensten/producten. Dergelijke openbaar toegankelijke informatie is niet bedoeld als advies in concrete situaties, hoezeer wij onze informatie ook zorgvuldig opstellen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie op deze website. Verwijzingen naar andere websites of informatiebronnen die niet door ons worden onderhouden zijn puur informatief bedoeld. Wij kunnen niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacy verklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze Privacy verklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Adres:
De Nieuwe Erven 3
5431 NV Cuijk

E-mail: info@inserve.nl
Telefoon: +31 (0) 485 – 21 18 35

KvK: 17265861

[1] Wanneer u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal, kunnen uw gegevens door ons worden gebruikt voor het verzenden van marketing, producten en/of diensten. Deze toestemming kunt u op elk moment intrekken door op de uitschrijflink te klikken onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.