Inserve facturatiekoppeling

Automatische facturatie

Bespaar tijd en fouten met automatische facturatie.

Gebruik de contractmodule om afspraken met de klant vast te leggen en onze integraties om facturen direct door te zetten.

Producten uit facturatiepakket

Gebruik onze koppeling om direct met de juiste productcodes te werken.

Strippenkaart

Gebruik strippenkaarten om het saldo van vooruit gefactureerde uren bij te houden.

Factuur lay-out

Stel in hoe gedetaileerd de factuurregels er uit moeten zien en welke informatie daar in staat.

Export naar facturatiepakket

Facturen worden één-op-één naar het facturatiepakket doorgezet, waar het verdere debiteurbeheer plaats vind.

Afwijkende klanttarieven

Gebruik een contract om per klant met afgesproken tarieven te werken, zonder dat de medewerkers dit hoeven te onthouden.

Portal

Geef inzicht in de status van de contracten via de self-service portal.

Automatisch opwaarderen

Genereer automatisch facturen als strippenkaarten onder een grens komen. Of laat de klant het zelf opwaarderen in de portal.

Rapportage

Zie in één oogopslag of je uitkomt met je abonnementen.