Overige modules

(altijd inbegrepen)

CRM

Importeer bedrijven en contactpersonen uit het facturatiepakket. Voeg notities en bijlagen toe. Gebruik tickets om de status van verkoopkansen bij te houden.

SLA bewaking

Met de SLA module wordt de reactietijd en oplostijd bijgehouden en wordt je tijdig gesignaleerd bij overtreding van de afspraken.

Abonnementen

Registreer alle abonnementen in Inserve, zodat je medewerkers altijd kunnen zien wat de klanten afnemen. Ook de klanten zelf kunnen deze in de portal zien, zodat ze nooit voor een verrassing komen te staan.

Werkbon

Laat de klant een werkbon tekenen op locatie, zodat er later geen discussie over kan zijn.

Rapportage

Gebruik de Power BI koppeling of onze ingebouwde rapportage pagina's om inzicht te krijgen in facturabiliteit en omzet op abonnementen.

API & integraties

Onze software is API-first gebouwd, dat wil zeggen dat alles wat in de software kan, ook via de API mogelijk is. Daarnaast zetten we vol in op integraties met Nederlandse pakketten.