Ticket type aangeven

Kleine update: Je kunt nu een type aan een ticket geven. Deze types kunnen zelf ingesteld worden onder Instellingen > Ticket Types:

Standaard zijn deze gevuld met Incident, Wijziging, Storing en Toevoeging. Maar deze kunnen dus naar wens aangepast worden.

Bij het behandelen van een ticket kan dus het ticket type aangegeven worden:

Als aanvulling hierop kunnen klanten zelf ook al het type aangeven in de self-service portal. Uiteraard is dit wel door de behandelaar overschrijfbaar.