Aanvullende voorwaarden

Download als PDF

  • Je kunt Inserve 14 dagen gratis proberen. De kosten voor een account gaan in op het moment van activeren (waarbij er gevraagd wordt om betaalgegevens), en zullen naar rato maandelijks worden verrekend.
  • Er geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Dit houdt in dat de betaling die aan het begin van de maand voldaan is, bij een opzegging na deze betaling, niet wordt verrekend. Eveneens geldt dat bij het tussentijds upgraden van je abonnement, de minimale looptijd daarvan tot het einde van de maand is, en gefactureerd wordt. Het deactiveren van je account heeft tot gevolg dat je per direct niet meer kunt inloggen.
  • De hoeveelheid opslag die door bestanden en database mag worden gebruikt is op basis van een Fair Use Policy (FUP). Bij bovenmatig gebruik kunnen er na melding kosten in rekening gebracht worden.
  • De aanvullende voorwaarden zijn leidend in het geval er sprake is van tegenstrijdigheid.